10 - 12 Mayıs 2017

 
 

SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR SEMİNERİ

 09:30 – 10:00 Açılış – Tanışma
10:00 – 11:00 1. Oturum: Prof. Dr. Canan Koca

Nitel araştırmanın özellikleri nelerdir?

Alan çalışması nedir?

Nitel araştırmacı kimdir?

11:00 – 11:15 Çay-Kahve Arası
11:15 – 12:15 2. Oturum: Yrd. Doç. Dr. Deniz Hünük

Nitel araştırma tasarım süreci nasıl olmalıdır?

Araştırma problemi hazırlama

12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:15 3. Oturum: Yrd. Doç. Dr. Deniz Hünük

Nitel araştırma tasarım süreci nasıl olmalıdır?

Araştırma problemi hazırlama

14:15 – 14:30 Çay-Kahve Arası
14:30 – 15:30 4. Oturum: Yrd. Doç. Dr. Deniz Hünük

Örneklem seçimi

Veri toplama araçları

15:30 – 15:45 Çay-Kahve Arası
15:45 – 16:45 5. Oturum: Prof. Dr. Canan Koca

Nitel araştırmada veri analizi nasıl olmalıdır?

Gün değerlendirme – paylaşımlar