10 - 12 Mayıs 2017

 
 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ
+90 318 357 42 42 / 2484
bulentgurbuz@gmail.com

Arş. Gör. Murat UYGURTAŞ
+90 318 357 42 42 / 2413
uygurtasm@gmail.com

Arş. Gör. Kübra ALTUNSOY
+90 318 357 42 42 / 2421
kubra.altunsoy87@hotmail.com

Arş. Gör. N. Göksu ÇİNİ
+90 318 357 42 42 / 2421
goksu.cini@gmail.com

 

ORGANİZASYONEL SEKRETERYA

Kayıt, Konaklama ve Bİlgİ İçİn

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi 83/10 Kavaklıdere 06700, Ankara

Telefon: + 90 312 427 11 14

Faks: +90 312 427 11 40

E-posta: osbk2017@osbk2017.org