10 - 12 Mayıs 2017

 
 

Dr. Erman ÖNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporda Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Beden eğitimi, spor ve rekreatif etkinliklere katılımı etkileyen faktörler, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve ölçek geliştirme başlıca çalışma konuları arasında yer almaktadır. Lisans seviyesinde Eğitim Bilimine Giriş, Ölçme-Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri, lisansüstü seviyede ise Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik derslerini yürütmekte; Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırmacı Öğretmen Modeli kurslarında eğitmen olarak görev almaktadır.