10 - 12 Mayıs 2017

 
 

Dr. Deniz HÜNÜK

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında 2010-2011 yılları arasında İrlanda’da Limerick Üniversitesinde 1 yıl ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, program geliştirme ve öğretmen eğitiminde eylem araştırması konuları gelmektedir. Spor Bilimleri Derneği bünyesinde Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Çalıştayı ve yüksek lisans düzeyinde nitel araştırma dersi yürütmektedir.