10 - 12 Mayıs 2017

 
 

Dr. Canan KOCA ARITAN

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda doktora eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Spor ve toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirdiği nitel ağırlıklı bilimsel araştırmalar sebebiyle 2011 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Genç Bilimciler Ödül Programı tarafından Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü almıştır. Spor Bilimleri Derneği bünyesinde Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Çalıştayı ve doktora düzeyinde nitel araştırma dersi yürütmektedir.