10 - 12 Mayıs 2017

 
 

Dr. Bülent GÜRBÜZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda doktora eğitimi tamamlamıştır. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Devlet Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Rekreasyon Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Nicel araştırma yöntemleri başta olmak üzere istatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik farklı kurslara katılmıştır. Başlıca çalışma konuları, serbest zaman etkinliklerine katılımı engelleyen faktörler, katılım motivasyonu ve ölçek geliştirmedir. Lisans düzeyinde istatistik ve araştırma yöntemleri derslerini yürütmektedir.