10 - 12 Mayıs 2017

 
 
SÖZEL PROGRAM
10. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (10-12 MAYIS 2017)
11 MAYIS 2017 PERŞEMBE
08.30-09.30 Kongre Kayıt
09.30-10.15 Açılış Seromonisi
10.15-10.45 Kahve Arası
10.45-12.15 Panel: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 1
Oturum Başkanı: Dr. Azmi YETİM
1- Dr. F. Hülya AŞÇI (Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Güncel Konular)
2- Dr. M. Levent İNCE (Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Güncel Araştırma Konuları)
3- Dr. Murat BİLGE (Performans Simülasyonuna Dayalı Fonksiyonel Antrenman Tasarımı)
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı
Dr. Ömer ŞENEL
Oturum Başkanı
Dr. Betül BAYAZIT
Oturum Başkanı
Dr. Emine DOLU ÇAĞLAR
Oturum Başkanı
Dr. Canan KOCA ARITAN
13.30-13.45 S-1103. Yön Değiştirme Becerisi, Denge ve Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması S-818 Aquatic-Baby Etkinliklerine Katılan Bireylerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi S-1095. Psikolojik Sağlamlık ve Bilişsel Esneklik:,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği S.881 – Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Dvranış Değiştirme Teknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi
Kutalmış ÇİFTÇİOĞLU Gizem TURHAN İbrahim AYDIN Hakan KURU
Mustafa Sezer ORUÇ, Evrim ÜNVER, Şükrü Alpan CİNEMRE Müge AKYILDIZ MUNUSTURLAR Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ Mustafa Levent İNCE
13.45-14.00 S-1056. Kassal Koordinasyon ve Kas Kuvveti ile Yön Değiştirme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi S-894 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Ve Rekreasyon Araştırmaları Kongresinin Son Üç Yılında Sunulan Rekreasyon Alanındaki Bildirilerin Değerlendirilmesi S-919. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Tutkunluk Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği) S.1029 – Özel Eğitim Kurumlarındaki Paydaşların Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri Ve Beklentileri
Evrim ALDEMIR Buse,KARAŞ Şeval KAYĞUSUZ Mehmet Akif SAĞLIK
Uğur YILMAZ, Pınar Arpınar AVŞAR, Hüseyin ÇELIK Kerem Yıldırım ŞIMŞEK, Hüseyin ÇEVIK, Özlem ÖZCAN, Bilal KURNAZ Elif KARAGÜN Deniz HÜNÜK
14.00-14.15 S-1040. Üst Ekstremitede Farklı Yükler İle Yapılan Kuvvet Egzersizinde Kassal Simetrinin İncelenmesi S-1026 Bir Erken Cumhuriyet Yılı Ankara’sında Rekreatif – Sportif Mekânlar Ve Etkinlikler ( Ulus Gazetesi, 1935 ) S-860. Amatör Futbolcuların Algıladıkları Stres Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi S.999 – Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Araştırma Yapma Ve Mesleki Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Hazar GÜRSOY Mustafa Kaan YILDIRAN Şan POLAT Senem HEREKELİ
Hüseyin ÇELIK, Pınar ARPINAR AVŞAR İbrahim YILDIRAN Mehmet ACET, Utku IŞIK, Osman GÜMÜŞGÜL
14.15-14.30 S-1038. Kas Fibril Tipi Yüzdesi İle Alt Ekstremite Kuvvet Özellikleri Arasındaki İlişki S.1097 – Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımı Engelleyen ve Kolaylaştıran Faktörler: Okul Öncesi Öğretmeni Adayları Örneği S-857. 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Gönüllülerinin Duygusal Emek Davranışları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi S.990 – Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Alanda Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Alican ÇETIN Vildan AKBULUT Fatih BEDİR Hafize KAÇAN
Evrim,ÜNVER, Gören KÖSE, Ayşe KİN İŞLER Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ Deniz BEDİR, Süleyman Erim ERHAN, Zinnur GEREK, Orcan MIZRAK, Levent ÖNAL Deniz HÜNÜK
14.30-14.45 KAHVE ARASI
Oturum Başkanı
Dr. Ayşe KİN İŞLER
Oturum Başkanı
Dr. Oğuz ÖZBEK
Oturum Başkanı
Dr. Funda KOÇAK
Oturum Başkanı
Dr. İbrahim YILDIRAN
14.45-15.00 S-1073. Birleştirilmiş Önkoşullama Stratejilerinin Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi S-844 Futbol Seyircilerinin Takımla Özdeşleşmeleri Ve Spor Tüketim Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi S-1081. Düzenli Egzersiz Yapan Yetişkin Bireylerin Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi S-1055. Otizm Tanısı Olan Bireyle Yapılan Eşli Dans Çalışmaları Kazanımlarının İncelenmesi
Sinan KANGOTAN Osman Özen GÜLER Hatun ŞENGÜL Gizem YORGANCIOĞLU
Atakan YILMAZ Timuçin GENÇER Murat UYGURTAŞ, Emine ÇAĞLAR Belgin GÖKYÜREK, Tebessüm AYYILDIZ
15.00-15.15 S-967. Genç Erkek Hentbolcularda Atış Hızı İle Baskın-Baskın Olmayan,,Alt – Üst Ekstremite Kuvvetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi S-1044 Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım ve İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma S-1058. Futbol İzleyicilerinde Taraftarlık Algısı: Trabzonspor Örneği S.1035 – Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin,Büyükanne ve Büyükbabalarından Öğrendikleri Geleneksel Oyunların Değerlendirilmesi
Yasemin BAĞCI Sevgi UYSAL Tuğba BEYAZ Medine ŞAHİN
Kutlukhan Yağmur ÖZEKER, Pınar Yaprak TEMEL, Murat BİLGE Timuçin GENCER Erman ÖNCÜ
15.15-15.30 S-1089. Antrenman Öncesi ve Sonrası Uygulanan Statik Germe Egzersizlerinin Esneklik Üzerine Etkisinin İncelenmesi S-1104 Antrenörlük Eğitimine Katılan Futbol Antrenörlerinin Örgütsel Adalet Algıları S-869. Amatör Futbolcuların Etkili İletişim Düzeylerinin İncelenmesi S.1050 – Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇teni̇n Ortaokul Ögrenci̇leri̇ni̇n Otomati̇k Düşünme ve Yaratıcılık Düzeyleri̇ne Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇
Merve DÖNMEZ Emin ÖZDEMİR Şan POLAT Yusuf ŞAHİN
Satılmış TABAN, Elif DEMİR, Cihat NALBANT, Ali Ahmet DOĞAN Hayri AYDOĞAN, Sait BARDAKÇI Utku IŞIK, Mehmet,ACET, Osman GÜMÜŞGÜL Dilek ULAŞ, Murat TEKİN
15.30-15.45 S-1006. Spinning ve Zumba Antrenmanlarının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi S-1059 Farklı Meslek Gruplarında Çalışan Bireylerin Serbest Zamana Yönelik Algı Ile Engel Düzeylerinin Karşılaştırılması S-1062. Spor Haberleri Internet Sitelerinde Kadın Sporcuların Temsilinin Incelenmesi S-1075. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı
Yasemin SÖZDINLER İsmail AYDIN Beyza CANBAZ Burakhan AYDEMIR
Yasemin DEMIRBAŞ, Kezban TOSUN, Pelin AKSEN CENGİZHAN Emrah SERDAR, Fatih, YAŞARTÜRK, Mehmet DEMİREL Pınar
ÖZTÜRK, Canan KOCA
Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ, Abdullah DUMAN
15.45-16.00 KAHVE ARASI
Oturum Başkanı
Dr. Tahir HAZIR
Oturum Başkanı
Dr. Velittin BALCI
Oturum Başkanı
Dr. Metin ARGAN
Oturum Başkanı
Dr. Alpan CİNEMRE
16.00-16.15 S-830. Minik ve Yıldız Eskrimcilerin Kılıç Kullanımının Görsel Reaksiyon ve Postural Salınım Yetilerine Etkisi S-755 Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi S-799. İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi S-855. Yetişkin Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ayça TAŞKINÖZ Hayri AKYÜZ Tansu YILDIRIM Ezgi Selin GENÇ
Gökhan DELICEOĞLU, Gülcan,KARAMAN, Erkan TORTU Fatih YAŞARTÜRK, İsmail KARATAŞ, Mutlu TÜRKMEN Nimet KORKMAZ Mine TURGUT
16.15-16.30 S-989. İşitme Engelli Karate Erkek ve Kadın Milli Takım Sporcularının Wingate Anaerobik Güç Testi Ölçümleri S-984 Öğrencilerin Sportif Rekreatif Aktivitelere Düzenli Katılımlarına Yönelik Ilgilerinin Değerlendirilmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği) S-1082. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Genel Öz-yeterlikleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları S-772. Amasya’daki 40-60 Yaşları Arasındaki Bayanların Vki̇ Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Burak USTUNDAĞ Aydın TURHAN Rahime GÖZÜMOĞLU Özge İBA
Gökhan DELICEOĞLU Hakan AKDENİZ, Betül BAYAZIT Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ, Berfin ÜÇ Dursun GÜLER
16.30-16.45 S-713. U17- U18 Yaş Grubu Plaj Ve Salon Voleybolu Milli Takım Altyapı Hazırlık Gruplarında Antrenman Eğitimi Alan Sporculardan Elde Edilen Bazı Değişkenlerin Değerlendirilmesi S-1099 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Yönelik Tutumları Ve Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma S-1041. Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi S-966. Bayan Voleybolcularda Mensturasyonun Bazı Performans Parametrelerine Etkisi/Dursun GÜLER
Hasan GÖKTEN Alperen HALICI Mine EYÜBOĞLU İbrahim GÜL
Ali ÖZKAN Ali ERASLAN, Zafer ÇİMEN, Gülseda ERASLAN Osman GÜMÜŞGÜL
16.45-17.00 S-847. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Fonksiyonel Hareket Analizi (fms) Ile Fiziksel Uygunluk Testi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi S-1131 Lösemi̇li̇ Çocuklarda Rekreati̇f Etki̇nli̇kleri̇n Etki̇si̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ S.1091. Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Öz-yeterlik: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği S-770. Amasya Üniversitesi Öğrencilerinin Vki̇ Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Damla Selin YILDIRIM Merve ÇETİNKAYA Sonnur KÜÇÜK KILIÇ Olcay ÖZSOY
Pınar Yaprak TEMEL, Murat BİLGE Serkan ŞAHİN, Seda AĞIR, Menşure AYDIN Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ Dursun GÜLER
17.00-17.45 POSTER SUNUMLAR
1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi – Oturum Başkanı
2- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar – Oturum Başkanı
3- Spor Yönetim Bilimleri – Oturum Başkanı
4- Rekreasyon – Oturum Başkanı – Oturum Başkanı
5- Hareket ve Antrenman Bilimleri – Oturum Başkanı
6- Spor-Sağlık Bilimleri – Oturum Başkanı
19.00 GALA YEMEĞİ
12 MAYIS 2017 CUMA
SALON A SALON B SALON C SALON D
Oturum Başkanı
Dr. Ali ÖZKAN
Oturum Başkanı
Dr.,Kerem Yıldrım ŞİMŞEK
Oturum Başkanı
Dr. S. Cem DİNÇ
Oturum Başkanı
Dr. Murat TEKİN
09.00-09.15 S-858. Balistik Ve Statik Kor Antrenmanın 14-16 Yaş Genç Erkek Hentbolcularda Hareket Analizi (fms) Skorlarına Etkisinin İncelenmesi S-846 Türki̇ye’deki̇ Bocce Sporcularinin Sosyo-ekonomi̇k Özelli̇kleri̇ Ve Bocce Branşina Yönelme Nedenleri̇ S-1046. Oryantiring Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi S.958 – Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği: Öz-belirleme Kuramı Perspektifi
Pınar Yaprak TEMEL İrem TÜRKMEN Şakire KAÇMAZ Aylin ARIK
Ali Ahmet DOĞAN , Murat,BILGE , Pelin,AKSEN CENGIZHAN Büşra Buse,GÜLDÜR, Öznur BİLGİLİ Gökhan DELİCEOĞLU Gökçe ERTURAN İLKER

09.15-09.30

S-873. Genç Elit Voleybol Oyuncularında Servis Hızı Ile Core Stabilite Ve Sağlık Topu Fırlatma Performansi Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi S-888 Trabzon’da Yüzme Ve Futbol Branşlarında Lisanslı Sporcuların Spor Branşı Tercihlerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler S-748. Kadınların Spora Katılımı’nda Kamuoyunun Bakış Açısı S.988 – Ebeveynlerin Ders Dışı Sportif Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Koray YARDIMCI Volkan BOZLAR Ülkü ALTINSOY Enes YARDIMCI
Beyza AKYÜZ Aynur YILMAZ
09.30-09.45 S-1054. Vücut Yağ Yüzdesi Ve Bazı Antropometrik Özelliklerin Otur-eriş Esneklik Performansı Ile İlişkilerinin İncelenmesi S.1009 – Ankara İli Fitness Antrenörlerinin Liderlik Tarzları S-1005. Hızlı Tempo Müziğin Müsabaka Esnasında Bilek Güreşi Sporcuları Üzerindeki Etkisi S.817 – Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşleri
Mehmet Vasıf ÖZDEMİR Ebru ILGAR Ezgi ULUDERE Ruki̇ye ÇİVRİL KARA
Kübra ALTUNSOY, Mustafa SÖĞÜT Kazım YILMAZ Şeyma AKSOY, Nalan AKSAKAL, Arıkan EKTIRICI Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ

09.45-10.00

S-1077. Ikinci Lig Hentbol Genç Ve A Takımı Oyuncularının Temel Atış Becerisine Ait Açısal Değişim Ve Kol Salınım Hızlarının Karşılaştırılması S-1043. Spor Li̇sesi̇nde Okuyan Öğrenci̇leri̇n Sosyal Beceri̇ Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇ (Ağri İli̇ Örneği̇)
Berfu Suzan ŞAYLAN Anıl KESER
Ali Ahmet DOĞAN, Gökhan DELİCEOĞLU Metin BAYRAM
10.00-10.15 KAHVE ARASI

10.15-11.45

Panel: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 2
Oturum Başkanı: Dr. Settar KOÇAK
1- Dr. Rana Saadet VAROL (Spor ve Sağlık Bilimleri Alanında Güncel Gelişmeler)
2- Dr. Tennur YERLİSU LAPA (Rekreasyonda Güncel Gelişmeler ve Gelecekteki Eğilimler)
3- Dr. Zafer ÇİMEN (Spor Yönetiminde Güncel Araştırmalar)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı
Dr. Ayda KARACA
Oturum Başkanı
Dr. Erman ÖNCÜ
Oturum Başkanı
Dr. H. Alper GÜNGÖRMÜŞ
Oturum Başkanı
Dr. Mehmet DEMİREL

13.00-13.15

S-875. Müzikli, Müziksiz Ve Yüksek Tempolu Dans Koreografilerinin Kalp Atım Hızına Etkisinin Incelenmesi S-987 Kadınların Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin Belirlenmesi S-905. Lise Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Katılımlarına Göre Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi S-903. Lise Öğrencilerinin Rekreatif Faaliyetlere Katılım Düzeylerine Göre Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Muhammed Mustafa AYDOĞAN Kübra DURMUŞ Mehmet İLERİ Kerem GÜNDÜZ
Mehmet Mert BAKKAL, Hayriye KARAKOÇ, Çisil DULUN, Melike ÇELEBİ, Ülkü ŞAHİN, Gonca BOYRAZ, Gökhan DELİCEOĞLU Halil SAROL, Bülent GÜRBÜZ Elif AYDIN, Gülfidan URAT Sefa Şahan BİROL, Elif AYDIN

13.15-13.30

S-1086. Yıldız Milli Takım Yüzme Sporcularının Modifiye Edilmiş Kulaç Çekiş Yetilerinin İncelenmesi S-1031 Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerin İstihdam Durumlarına Yönelik Görüşlerinin Tespiti: Nitel Bir Analiz S-956. İmgeleme Çalışmasi Uygulanan Bi̇reyleri̇n Egzersi̇z Davranış Deği̇şi̇mleri̇ni̇n İncelenmesi̇ S-1019. Çocuklarda Yarışma Öncesi Farklı Kaygı Ölçümlerinden Elde Edilen Kaygı Puanlarının Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması
Mehmet Vasıf ÖZDEMİR İbrahim GÜMÜŞBOĞA Ozan GÜLŞEN Semra ATAV
Gökhan DELİCEOĞLU, Erkan TORTU Halil SAROL, Zafer ÇİMEN, H. Alper GÜNGÖRMÜŞ Ziya KORUÇ

13.30-13.45

S-965. Tenis Oyuncularında 2d/4d Parmak Oranının Aerobik Ve Anaerobik Güce Etkisi S-1069 Serbest Zaman Ve İş Doyumu: Yetişkin Bireyler Örneği S-1022. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Takım Ya Da Bireysel Spor Branşı Yapmaları Açısından Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi S-797. Spor Merkezlerindeki Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi
İbrahim GÜL Oğuz YEŞİLYURT Beki̇r Barış CİHAN Umut GÖK
Dursun GÜLER Abdullah Yakup ŞAHİN, Ferhat ÇAKIR, Feyza Meryem KARA Meltem ASLAN Osman YILMAZ, Mehmet ÖÇALAN, Mehmet Ali KILIÇ

13.45-14.00

S-1064. Erkek Ve Kadın Judo Sporcuların Postural Salınım Düzeyleri Ve Bacak Kas Kütlelerinin Karşılaştırılması S-1087 Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Eğitimi Ve Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcılarının İncelenmesi
Gülcan KARAMAN Bilge Can ŞİBİL
Gökhan DELİCEOĞLU, Aslıhan NEFES, Ebru ARSLANOĞLU Murat UYGURTAŞ, Bülent GÜRBÜZ
14.00-14.15 KAHVE ARASI
Oturum Başkanı
Dr. Ali Ahmet DOĞAN
Oturum Başkanı
Dr. Tekin ÇOLAKOĞU
Oturum Başkanı: Oturum Başkanı:

14.15-14.30

S-1039. Beden Eği̇ti̇mi̇ Ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n,Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi S-745. Türkiye’de ve Dünyada Sporda Şiddet
Mine TURĞUT Sercan KURAL
Murat SARIKABAK Mutlu TÜRKMEN

14.30-14.45

S-904. Elit Erkek Güreşci Ve Judocuların Görsel Reaksiyonların Farklılıklarının İncelenmesi S-991. Futbol Taraftarlarinin Fanati̇zm Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇ (Evkur Yeni Malatyaspor Örneği)
Meltem ASLAN Barış BINGÖL
Gökhan DELİCEOĞLU, Alparslan KARTAL, Erkan TORTU

14.45-15.00

S-1036. Spri̇nterlere Uygulanan 7 Haftalık Koordinasyon Eği̇ti̇minin Koşu Tekni̇ğine Etkisinin İncelenmesi̇ S-861. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sportif Aktivitelere Katılım ve Saldırganlık Düzeylerinin Ilişkisi (Ordu Ili Örneği)
Tuğba PEHLİVAN ÇAVUŞ Gülşah EMIRTAŞ
Gökhan DELICEOĞLU Hasan SÖZEN
15.00-15.15 S-1445. Popüler Suplement: Kreatin
Gizem Nur YILDIZ
Erkan GÜNAY
15:15-15:45 POSTER SUNUMLAR
1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi – Oturum Başkanı
2- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar – Oturum Başkanı
3- Spor Yönetim Bilimleri – Oturum Başkanı
4- Rekreasyon – Oturum Başkanı – Oturum Başkanı
5- Hareket ve Antrenman Bilimleri – Oturum Başkanı
6- Spor-Sağlık Bilimleri – Oturum Başkanı
15.45 KAPANIŞ SEROMONİSİ
POSTER PROGRAM
10. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (10-12 MAYIS 2017)
11 MAYIS 2017 PERŞEMBE
1. Gün Poster Sunum Programı 17:00-17:45
POSTER ALANI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Poster Psiko-Sosyal Poster Rekreasyon Spor-Sağlık Bilimleri Poster Sporda Yönetim Bilimleri
Oturum Başkanı
Dr. Deniz HÜNÜK
Oturum Başkanı
Dr. Atakan YILMAZ
Oturum Başkanı
Dr. Atahan ALTINTAŞ
Oturum Başkanı
Dr. Menşure AYDIN
Oturum Başkanı
Dr. Beyza AKYÜZ
Oturum Başkanı
Dr. Mustafa Y. ŞAHİN
P.867 – Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi P-806. Basketbolcularda Mevkilere Göre Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması P-952. Vücut Geliştirme ve Fitnessta Kadın Antrenör ve Sporcu Olmanın Toplumsal Cinsiyetli Anlamı P-854 Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ​P-972. Sporcu İçeceği ve Enerji İçeceği P-1065 Elit Sporcu olan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İhtiyaç Analizi: Fenomenolojik bir Araştırma
Sinem ÖZMEN Caner MAVİLİ İrem KAVASOĞLU Rahmi GIRITLIOĞLU Hacer AKARÇAY Hüseyin DALMAN
Dilşad MİRZEOĞLU Volkan GÖNÜL, Cezmi YILMAZ, Mert KAYHAN, Yağmur AKKOYUNLU Ayşe MACİT Mehmet DEMIREL Fahrettin ÖĞÜTLÜ, Nevin GÜNDÜZ Kıvanç SEMİZ
P.1017 – Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenlik Uygulaması Dersi İhtiyaç Analizi: Giresun Üniversitesi Örneği P-837. Çoklu Branş Eğitimi Alan Çocukların Adımlama Ve Sıçrama Yetilerinin İncelenmesi P-1120. Güreşte Şiddet Eğiliminin Cinsiyetçi Kalıpları Güreşte Şiddet Ve Erkek(lik) İlişkisi P-836 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zamanın Anlamı İle Akıllı Telefon Bağımlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi P-947. Genç Sporcularının Fiziksel Uygunluklarının Değerlendirilmesi P-1057 Ortaöğretim Öğrencilerinin Olimpik Eğitim Ve Olimpik Konulara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi – Sakarya-Serdivan İlçesi Örneği
Bünyamin ŞAHİN Sinem VARDAR Cem Y. YILMAZ Cemal YALÇIN Ecem ALGÜL Tacettin ERARSLAN
Kıvanç SEMİZ Sıla SELVI, Gökhan DELICEOĞLU Mirkan TOPTUMUŞ, Zeynep DİNÇ Mehmet DEMİREL, Duygu HARMANDAR DEMİREL Abdurrahman BOYACI Melih DALMIŞ, Ömer Said TOKSÖZ, İlayda Gülseren DEMİR
P.769 – Okul Öncesi Ve İlkokul Eğitiminde Oyunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi P-1072. Yüzücülere Uygulanan Farklı Dayanıklılık Antrenman Metodlarının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi P-1080. Spor Seyircilerinin Spor Müsabakalarını Seyretmelerine İlişkin İçsel Güdülerinin Değerlendirilmesi P-859 Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi P-993. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin,İlkyardım Temel Uygulamalarına Yönelik Bilgi Düzeyleri ( İnönü Üniversitesi Örneği) P-1016 Siyaset Ve Olimpiyat Oyunları: Skandallar, Boykotlar Ve ‘Soğuk Savaş’
Olcay ÖZSOY Mehmet GÖK Burak DOĞAN Anıl SIYAHTAŞ Neriman YILDIZ Eylül Çisem UÇAR
Dursun GÜLER Ferhat İNCE, Numan OĞUZ, Ali Ahmet DOĞAN Ercan POLAT, Fatih MUTLU Settar KOÇAK
P.848 – Güney Kore Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme P-1028. Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımının Farklı Çeviklik ve Sürat Test Performanslarının İncelenmesi P-1074. Rekreatı̇f Amaçlı Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerı̇nin İncelenmesı̇ P-1096 Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımı Engelleyen Faktörler: Sınıf Öğretmeni Adayları Örneği P-1021. Malatya’daki Bedensel Engelli Sporcuların Spor Sakatlıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi P-1076 Profesyonel Futbolcuların Tercih Ettikleri Liderlik Anlayışının İncelenmesi
Cemal YALÇIN Yusuf SOYLU Fatih MUTLU Tahsin DERİNYAR Sonay Serpil ALPDOĞAN Şeyma SANDAL
Duygu HARMANDAR DEMİREL Hakan YAPICI, Döndü UĞURLU Ercan POLAT, Burak,DOĞAN Vildan AKBULUT, Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ Damla YAĞMUR, Tülay DEMİR
P.852 – Yenilikçi Ve Başarılı Bir Eğitim Sistemi Ile Singapur: Karşılaştırmalı Bir Analiz P-1013. Atlama İpi ve Yer Merdiveni Çalışmalarının Çeviklik ve Sürat Performansına Etkisi/Ruken AKKUŞ, Dursun DURMUŞ P-1033. Dövüş Sporuyla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşamdaki Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi P-960 Spor Eği̇ti̇mi̇ Veren Kurumlarda Öğreni̇m Gören Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Boş Zamanin Anlamina İli̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ P-771. Amasya’daki Amatör Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi P-1083 Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetleri ile İlgili Görev ve Sorumluluklarına ilişkin Bir Değerlendirme
Rahmi GİRİTLİOĞLU İdris KİNO Sena KIRLANGIÇ Abdullah URGANCI Özge İBA Mehmet OĞUZ
Duygu HARMANDAR DEMİREL Dilek ALTUNKAYA, Pelin AKSEN CENGİZHAN Mehmet,DEMİREL, Kumru URGANCI Dursun GÜLER
P-1060. Kondisyon Makineleri ve Serbest Ağırlıklarla Yapılan Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Kuvvet Parametrelerine Ve Core Enduransa Etkisi/ Oğuzhan ÇAM P-992. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Ile Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesine Ilişkin Algılarının Belirlenmesi ( Kocaeli Üniversitesi Örneği ) P-950 Kültür Bakanlığında Çalışan Memurların Rekreasyon Faailiyetlerine Katılımında Öfke Kontrolünün Etikisi P-1085 Sporun Endüstriyel Evrimine İlişkin Bir Değerlendirme
Yunus Emre DUMAN Aydın TURHAN Sevban DÖNMEZ Meltem AYDIN
İbrahim PEKGÖZ, Pelin AKSEN CENGİZHAN Semra ÖZBUDAK, Hakan AKDENİZ, Betül BAYAZIT Gürbüz DÖNMEZ
P-1024. PNF Ve Statik Stretching Egzersizlerinin Esneklik Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Suzan ERGÜN
Hediye ASLAN, Ali Ahmet DOĞAN
P-1023. Güreşçilere Uygulanan Crossfit ve Dairesel Antrenmanların Kuvvet Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
Burak DEMIRTAŞ
Süleyman ARIKAN, Murat BAYRAKTAR, Hüseyin EROL, Pelin AKSEN CENGİZHAN
12 MAYIS 2017 CUMA
2. Gün Poster Sunum Programı 15:15-15:45
POSTER ALANI
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Poster Psiko-Sosyal Poster Rekreasyon Spor-Sağlık Bilimleri Poster Sporda Yönetim Bilimleri
Oturum Başkanı
H. Alper GÜNGÖRMÜŞ
Oturum Başkanı
Dr. Mustafa SÖĞÜT
Oturum Başkanı
Dr. Orcan MIZRAK
Oturum Başkanı
Dr. Feyza KARA
Oturum Başkanı
Dr. Gökhan DELİCEOĞLU
Oturum Başkanı
Dr. Halil SAROL
S.1094 – Farklı Fakültelerde Okuyan Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Beden Eği̇ti̇mi̇ Dersi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Sosyalleşmesi̇ne İli̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n İncelenmesi̇ P-1002. 2016 Avrupa Futbol Şampi̇yonasında Atılan Golleri̇n Vuruş Tekni̇ği̇ Açısından İncelenmesi̇ P-1071. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları P-1093 Yerel Yönetimlerde Gençlik Merkezi Ve Serbest Zaman Merkezlerinin Kullanımlarının Değerlendirilmesi P-1153. BESYO Öğrenci̇leri̇ İle Di̇ğer Fakülte Öğrenci̇leri̇ni̇n Sağlıklı Yaşam Bi̇çi̇mi̇ Davranışlarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenlere Göre Karşılaştırılması ( Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği) P-920 Zonguldak İlinde Bulunan Halk Oyunları Derneklerinin İldeki Halk Oyunları Uygulamaları İle İlgili Görüş Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi
Yunus KOÇ Osman Nuri KUL Mustafa TURAN Cumaali YAVUZ Yunus Emre BÜYÜKBASMACI Denizhan KAYA
Recep GÜRSOY Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ, Alim ŞAHSUVAROĞLU Fatih İRENCİ Gürkan ELÇİ, Taner BOZKUŞ
P.1018 – Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spor Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi P-1003. 10-11 Yaş Grubu Çocuklarda Teknik Antrenmanların Şut Becerilerine Etkisi P.1100. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları P-758 Amasya İlinde Yerleşik Kamu Çalışanlarının Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Düzeyleri Ve Bu Etkinlikler İçinde Sporun Yeri P-1158. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi P-1066 Sporda İyi Yönetişim Uygulamaları : Avrupa Birliği Örneği
Gonca ATİK Oğuzhan AVCI Salih ÖZTÜRK Uğur KOÇ Seher TAMAR Eli̇f BOZKURT ALVURDU
Aynur YILMAZ Yakup Akif AFYON Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ, Ramazan ERDOĞAN Mustafa Yaşar ŞAHİN
P.851 – Lise Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerine Göre Spor Branşları Tercihleri Ve Farkındalık Düzeyleri (Kırşehir Örneği) P-1084. Postural Salınım Değerlerinin Sağ Ve Sol Ayak Üzerindeki Değişimlerinin Incelenmesi P-877. Lise Öğrencilerinin Spor Kavramına Yönelik Oluşturdukları Metaforlar P-998 Yaran Kültüründe Oyun Ve Eğlenceni̇n Yeri̇ Ve Katılımcıların Özelli̇kleri̇ İle Boş Zaman Ve Spora İli̇şki̇n Görüşleri̇ (Çankiri İli̇ Örneği̇) P-883. Özel Bir Spor Merkezindeki Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi P-742 Ulusal Kimlik Oluşumunda Sporun Rolü: Litvanya Ve Basketbol Örneği
Sıtkı ÖZBEK Ayça Şeyma ASLAN Gülcan CANBULAT Serdar Ali Osman SEVİM Özlem SAĞIR Mertkan ÜÇÜNCÜOĞLU
Oğuzhan YONCALIK Onur ONUR, Gökhan DELİCEOĞLU Melike SAĞLAM, Nuri SOFİ, Oğuzhan YONCALIK
P-973. Türkiye 2. Ligi Ve Türkiye 3. Ligi Futbolcularının Fiziksel Özellikleri İle Sürat, Çeviklik Ve Esneklik Performanslarının Karşılaştırılması P-1008. Spor Merkezlerinde Spor Yapan Kadınların Spora Yönelik Beklenti Ve Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara İli Örneği) P-1030 Fiziksel Aktivitenin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Etkisi: Nitel Bir Analiz P-969 Sağlık Ve Zindelik Kulüplerinde Hizmet Kalitesinin İncelenmesi
Zehra GÖÇER Damla Selin YILDIRIM Oğuzkan Murathan ÖZEN Nevin CANSEVER
Mazlum YAVUZ, Alper Tunga SÖKMEN, Hakan,YAPICI, Nuri SOFİ Mehmet ÖÇALAN Şervan ESER, Halil SAROL Gülçin ŞIMŞEK, Büşra TOKDOĞAN, Mustafa SÖĞÜT
P-912. 8 Haftalık Dairesel Antrenmanın Sedanter Kadınlarda Beden Kitle Endeksi Ve Çevre Ölçümlerine Etkisi P-1047. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öz Yeterlik Algıları P-1067 Sakarya İlindeki Spor Turizm Faaliyetlerinin Araştırılması P-970 Sağlık Ve Zindelik Kulüplerinde Müşteri Bağlılığının İncelenmesi
Yaren EZER Adem ÖZTÜRK Okan AKGÜL Seyit Ahmet AYINDI
Özhan BAVLI Mervan KOŞAR, Müjdat GÜCİN, Nurettin Göksu ÇİNİ Birgül İSKENDER, Fikret RAMAZANOĞLU Mehmet ÇAKIRGÖZ, Tolga BAYAR, İsa DURNA, Mustafa SÖĞÜT
P-840. Foam-roll Uygulamasının Kadın Basketbolcularda Kalça Eklemi Hareket Aralığı, Esneklik Ve Dikey Sıçrama Performansına Olan Etkisi P-1159. Farklı Branşlarda Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı Ve Risk Alma Düzeylerinin Incelenmesi P-1070 Serbest Zaman Doyumu Ve Mutluluk İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Perspektifi P-1007 Passolig
Merve AKTAŞ Zübeyir BEBE Mehmet AYDIN Gökberk KIZILKAYA
Ajlan SAÇ Orhun ÖNER, Tugay ESERKAYA, Bülent GÜRBÜZ
P-1161. Lise Öğrencilerinin Futbola Yönelik Tutumları Ve Takımlari İle Özdeşleşme Durumları P-1162. İnönü Üniversitesi Dans Topluluğu Üyelerinin Dansa İlişkin Görüşleri P-1045 Golf Sahalarının Sürdürülebilirliği
Nejla İPER Volkan ŞAHİNOĞLU Ferdi ÜZEL
Nurettin Göksu ÇİNİ, Sibel ARSLAN
P-1052 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Olimpik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Yunus ACAR
Aydın ULUDOĞAN, Sibel ARSLAN, Nurettin Göksu ÇİNİ
P-1092 Gençlik Ve Spor Bakanlığının Gençlere Sunduğu Gençlik Projelerinin Değerlendirilmesi
Cumaali YAVUZ
Metin YILMAZ
P-1160. Yerel Yönetimlere Ait Fitness Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ( Malatya İl Örneği)
Nizam DOĞAN